KaartApi

API voor eenvoudig gebruik van services in websites

Ga naar het project op GitHubGeonovum/pdokkaart

KaartApi API

API voor eenvoudig gebruik PDOK en OGC services in websites

Standaard instellingen in de API.
De API bevat voor alle mogelijkheden standaard instellingen welke op verschillende manieren te overschrijven zijn. Via JavaScript code in een eigen HTML pagina zijn deze instellingen aan te passen of door de API op een eigen server te installeren en in de code zelf deze instellingen aan te passen.

Dit zijn de instellingen:
De URL waar de API staat: Pdok.ApiUrl = 'https://kaartapi.nl/api'
De URL naar de proxy: OpenLayers.ProxyHost = "http://"+window.location.host+"/proxy.php?url="
Het pad waar OpenLayers-plaatjes staan: OpenLayers.ImgPath = './img/'
De standaard lijnkleur: OpenLayers.Feature.Vector.style['default'].strokeColor = 'red'
De standaard vulkleur: OpenLayers.Feature.Vector.style['default'].fillColor = 'red'
De standaard radius: OpenLayers.Feature.Vector.style['default'].pointRadius = 5
De standaard transparantie: OpenLayers.Feature.Vector.style['default'].fillOpacity = 0.8
De standaard radius voor tijdelijke data: OpenLayers.Feature.Vector.style['temporary'].pointRadius = 0
De standaard lijnkleur voor tijdelijke data: OpenLayers.Feature.Vector.style['temporary'].strokeColor = 'red'
De standaard vulkleur voor tijdelijke data: OpenLayers.Feature.Vector.style['temporary'].fillColor = 'red'
De Nederlandse teksten: OpenLayers.Lang["nl"] = OpenLayers.Util.applyDefaults({...})
De standaard taal: OpenLayers.Lang.setCode('nl')
De RD definitie: Proj4js.defs["EPSG:28992"] = "+proj=sterea +lat_0=52.15616055555555 +lon_0=5.38763888888889 +k=0.9999079 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +towgs84=565.040,49.910,465.840,-0.40939,0.35971,-1.86849,4.0772"
Worden popups getoond: showPopup = true
Worden popups getoond als er met de muis over gegaan wordt: hoverPopup = false
Standaard bestandstype voor een TMS: tnstype = png
Gebruikt KML zijn eigen styles: kmlstyles = true
Toon de LayerSwitcher in de kaart: showlayerswitcher = true
Standaard id van de DIV waarin de kaart komt: div = 'map'
Standaardnaam van de laag waarin de markers getoond worden: FEATURESLAYER_NAME = "Markers"
Standaard marker voor de locationtool: locationtoolstyle = 'mt0'
Standaardnaam waarin x-waarden worden opgeslagen voor de locationtool: this.locationtoolxfield = 'x'
Standaardnaam waarin y-waarden worden opgeslagen voor de locationtool: this.locationtoolyfield = 'y'
Standaardnaam waarin wkt-waarden worden opgeslagen voor de locationtool: this.locationtoolwktfield = 'wkt'
Standaardwaarde voor de minimum resolutie index waarop ingetekend kan worden met de locationtool: this.locationtoolzmin = '0'
Standaardwaarde voor de maximum resolutie index waarop ingetekend kan worden met de locationtool: this.locationtoolzmax = '30'

Beschikbare parameters voor de aanroep van de API via een URL (op alfabetische volgorde):
bbox
Hiermee kan een rechthoek opgegeven worden waarop ingezoomd moet worden
Bijvoorbeeld: bbox=130000,450000,150000,470000

hoverPopup
Hiermee wordt aangegeven dat popups meteen getoond moeten worden als de muiscursor over een marker gaat
Bijvoorbeeld: hoverPopup=true

FEATURESLAYER_NAME
Hiermee wordt de naam van de laag met de markers en getekende elementen aangepast
Bijvoorbeeld: FEATURESLAYER_NAME=Sinterklaasintocht

features
Hiermee kan een KML-string meegegeven worden welke op de kaart getekend wordt. Let op dat de tekst encoded is, anders kapt de browser dit af op sommige karakters.
Bijvoorbeeld: features=%26amp%3Bnbsp%3B<%2Fname>%26amp%3Bnbsp%3B<%2Fdescription>6.232927367346888%2C52.00464300995527<%2Fcoordinates><%2FPoint>mt8<%2Fvalue><%2FData><%2FExtendedData><%2FPlacemark><%2FFolder><%2Fkml>

kmlstyles
Hiermee kan aangegeven worden dat de KML styling niet gebruikt moet worden (standaard wordt de KML styling gebruikt).
kmlstyles = false

kmlurl
Hiermee kan een KML-url meegegeven worden welke op de kaart getekend wordt.
Bijvoorbeeld: kmlurl=../examples/data/provincies.kml

layer
Hier kan een komma-gescheiden lijst opgegeven worden met namen van kaartlagen welke in de viewer getoond moeten worden
De volgende kaartlagen kunnen gebruikt worden:
Bijvoorbeeld: layer=AAN,NATIONALE_PARKEN
De laag welke vooraan in de lijst staat is de onderste laag. Dat betekent dat in het bovenstaande voorbeeld onderop de AAN laag weergegeven wordt, dan de Nationale Parken en dan de omlijning van de gevectoriseerde Bonnebladen.

layersdef
Hiermee kan een locatie opgegeven worden waar een layers definitie bestand staat welke gebruikt moet worden
Bijvoorbeeld: layersdef=http:///pdokkaartdef/layers.js

loc
Hiermee kan een loctie opgegeven worden waarop ingezoomd moet worden.
Bijvoorbeeld: loc=136260,456394

locationtool
Hiermee wordt de mogelijkheid om te tekenen op de kaart aangezet
Bijvoorbeeld: locationtool=true

locationtoolstyle
Hiermee wordt aangegeven welke markerstyle gebruikt wordt om te tekenen
Bijvoorbeeld: locationtoolstyle=mt3

locationtoolwktfield
Hiermee wordt aangegeven in welke id van de pagina de 'Well-Known-Text' van het getekende element wordt 'opgeslagen'
Bijvoorbeeld: locationtoolwktfield=geometrie

locationtoolxfield
Hiermee wordt aangegeven in welke id van de pagina de x-coordinaat van het getekende punt wordt 'opgeslagen'
Bijvoorbeeld: locationtoolxfield=x

locationtoolyfield
Hiermee wordt aangegeven in welke id van de pagina de y-coordinaat van het getekende punt wordt 'opgeslagen'
Bijvoorbeeld: locationtoolyfield=x

markersdef
Hiermee kan een locatie opgegeven worden waar een marker definitie bestand staat welke gebruikt moet worden
Bijvoorbeeld: markersdef=http:///pdokkaartdef/markers.js

mimg
Hiermee kan een locatie op het internet opgegeven worden waar een externe marker vandaan gehaald moet worden getoond
Bijvoorbeeld: mimg=http://lorempixel.com/400/200/technics/1/MIMG%20Parameter/

mloc
Hiermee kan een locatie opgegeven worden waar een marker getoond moet worden op de kaart
Bijvoorbeeld: mloc=136260,456394

mt
Hiermee kan een voorgedefinieerde marker opgegeven worden. De volgende markertypes zijn beschikbaar:
Bijvoorbeeld: mt=mt2

showlayerswitcher
Deze parameter geeft aan of de layerswitcher in de kaart getoond moet worden.
Bijvoorbeeld: showlayerswitcher=false

titel
Deze parameter bevat de titel van de popup
Bijvoorbeeld: titel=Adres Geonovum

tekst
Deze parameter bevat de omschrijvingstekst in de popup. Let op dat de tekst encoded moet zijn voor meer geavanceerde HTML code.
Bijvoorbeeld: tekst=<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" class="right"><tr><td><p><b>Geonovum</b></p><p><b>Bezoekadres</b><br/>Barchman Wuytierslaan 10<br/>3818 LH Amersfoort<br/><a href="http://www.geonovum.nl/sites/default/files/route_0.pdf" rel="nofollow">Routebeschrijving</a></p><p><b>Postadres</b><br/>Postbus 508 <br />3800 AM Amersfoort</p><p><a href="info@geonovum.nl" rel="nofollow">info@geonovum.nl</a></p><p>telefoon 033 460 41 00<br/>fax 033 465 64 57</p><p>Heeft u vragen over RO Standaarden? Stuur deze dan naar de Helpdesk RO Standaarden op <a href="mailto:ro-standaarden@geonovum.nl" rel="nofollow">ro-standaarden@geonovum.nl</a></p></td></tr></table><BR/>

tmslayer
Hiermee kan de TMS layer opgegeven worden welke aan de kaart moet worden toegevoegd
Bijvoorbeeld: tmslayer=nok2011

tmstype
Hiermee kan de extensie opgegeven worden van de plaatjes van de TMS (voor PDOK services is dit png8, andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld png, jpg of jpeg)
Bijvoorbeeld: tmstype=jpg

tmsurl
Hiermee kan de URL van een TMS opgegeven worden.
Bijvoorbeeld: tmsurl=http://geodata.nationaalgeoregister.nl/tms/

txturl
Hiermee kan een URL van een tekstbestand opgegeven worden.
Bijvoorbeeld: txturl=../examples/data/pdok_partners1.txt

wmsurl
Hiermee kan een URL van een WMS opgegeven worden. Als de parameter wmslayers ook is ingevuld zal de WMS aan de kaart worden toegevoegd
Bijvoorbeeld: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbwegen/wms

wmslayers
Hiermee kan/kunnen de WMS layer(s) opgegeven worden welke aan de kaart moeten worden toegevoegd
Bijvoorbeeld: wmslayers=wegvakken,hectopunten

wmtslayer
Hiermee kan de WMTS layer opgegeven worden welke aan de kaart moet worden toegevoegd
Bijvoorbeeld: wmtslayer=top50raster

wmtsmatrixset
Hiermee kan de projectie opgegeven worden van de WMTS (voor PDOK services is dit EPSG:28992)
Bijvoorbeeld: wmtsmatrixset=EPSG:28992

wmtsurl
Hiermee kan de URL van een WMTS opgegeven worden.
Bijvoorbeeld: wmtsurl=http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wmts/

zoom
Hiermee wordt een zoomnivo voor de BRTAchtergrondkaart opgegeven waarop ingezoomd wordt
Bijvoorbeeld: zoom=9

Demo URL's:

Default viewer
Default viewer zonder de layerswitcher
Viewer met een marker op de locatie van het DLG kantoor in Utrecht
Viewer ingezoomd naar nivo 12 en de bovenstaande locatie
Viewer ingezoomd naar nivo 12 en de bovenstaande locatie met de TOP10NL
Bovenstaande viewer met marker op de locatie
Bovenstaande viewer met een gegenereerde marker op de locatie van DLG
Viewer ingezoomd op de Weerribben naar nivo 9 en de NOK2011 als TMS toegevoegd aan de kaart
Viewer ingezoomd op een bounding box plus de gemeentekaart
Viewer ingezoomd op een bounding box plus de alternatieve opmaak van de gemeentekaart
Viewer ingezoomd op Limburg plus de AHN en de alternatieve opmaak van de gemeentekaart met labels
Viewer ingezoomd op Maastricht plus de alternatieve opmaak van de gemeentekaart met labels en een popup
Viewer ingezoomd op Maastricht plus een popup. Tevens wordt de WMS met de NWB wegen geladen in de kaart
Viewer ingezoomd op Amstelveen met een WMS van QGISCloud welke de wijken van Westwijk laat zien